Fokdoel Hampshire Down Vlaanderen.

 

Ons fokdoel is het kweken van vleesschapen, in het bijzonder het produceren van zuiglammeren (paaslammeren), op een economische verantwoorde en diervriendelijke manier die tegelijkertijd voldoet aan de voorgeschreven rasstandaard.

De doelstelling is het kweken van een Hampshire Down die voldoende lang en groot is. We streven naar een goede ontwikkeling met behoud van zijn goede vleeskwaliteiten. Vruchtbaarheid is van groot belang. Een mooie en fiere uitstraling zet een parel op de kroon van het fokken. Dit robuust ras moet ook een sterk en goed beenwerk bezitten, de lammeren moeten vanaf de geboorte een regelmatige groei vertonen.

Dat een schaap voldoende lang moet zijn, heeft verschillende redenen. Er moet ruimte zijn voor de vlotte ontwikkeling van lammeren zonder dat de ooi ook maar enige hinder ondervindt. De ooi moet bovendien ook nog plaats bieden voor de voederopname op het einde van de dracht, hierbij mogen ook de longen niet onder druk komen te staan. In de zoogperiode moet de ooi voldoende ruwvoer kunnen opnemen om voldoende melk te kunnen produceren waardoor bij het zogen van de lammeren een regelmatige groei verzekerd kan worden. Door te kiezen voor een schaap met voldoende ruimte, kiezen we ook voor een vlot verloop van de geboorte.

 De vleeskwaliteit moeten we proberen te behouden met het oog op het leveren van een prima paaslam. Op die manier blijft de Hampshire Down ook interessant als vleeslam vaderdier. Om de goede ontwikkeling te verzekeren kiezen we ook voor dieren die voldoende breed zijn zodat er een ruim bekken is waar de lammeren probleemloos door kunnen.

 Om de vruchtbaarheid bij de Hampshire Down te verbeteren kunnen we best op tweelingen sorteren bij oudere ooien, ooien die meermaals tweelingen geven op een leeftijd van 4 jaar- 3 worpen met 5 lammeren of meer. Zo komen we automatisch tot gemakkelijk bevallingen omdat bij meerlingen het geboortegewicht iets kleiner is.

 De groei van de lammeren wordt regelmatig gevolgd en zo kan men door de jaren heen vergelijken.

 Het houden van onze Hampshire Down voor het grote publiek krijgt hierdoor ook een betere aanzien, wat voor fokker en dier voordelig is.

 Om tot een optimaal resultaat te komen bij het kweken is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk van hoger genoemde eigenschappen in de fokram aanwezig zijn.     

 

De rascommissie.

Hampshire Down Vlaanderen.