INFO : algemeen.

 

Wie een stuk weide heeft of aankoopt, hoor je vaak zeggen dat hij er een paar schapen op zal laten grazen. Omdat men er verder toch niet hoeft naar om te zien. Maar een schapenhouder moet ondermeer op de hoogte zijn van de wetgeving  (sanitaire voorschriften) rond het houden van kleinvee, schapenziekten, aangepaste huisvesting en gezonde voeding.

Voor je schapen koopt, moet je nagaan of de omgeving dat wel toelaat alsook voor hoeveel dieren er plaats is. Indien je een stal of schuilplaats wil bouwen, loop je best eens langs je gemeentehuis voor het aanvragen van een toelating of bouwvergunning. Voor de oppervlakte van een geschikte schapenstal geldt dat elk dier recht heeft op minimum twee vierkante meter ruimte. In feite moet je daar nog eens zoveel oppervlakte bij rekenen voor het opslaan van hooi en stro.

Wie relatief een grote kudde schapen wil houden, mag ook niet vergeten aangifte te doen bij de mestbank. Maar dan gaat het over graslanden van meer dan twee hectaren of een mestproductie van een  vijftigtal ooien. 

Het vervoer van schapen op de openbare weg voor welk doeleinde ook, is streng gereglementeerd en moet in een goedgekeurd vervoermiddel gebeuren.

Terug naar Info.