Vlaamse Rascommissie.

 

 

Deze commissie ressorteert onder de Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.

A) Opdrachten en bevoegdheden. 

Deze commissie is belast met:

  • De besturing van de rasstandaard.

  • Het opstellen van de fokdoelen.

  • Alle technische aspecten die verband houden met de selectie van vleesschapen.

  • Voorstellen voor het fokreglement.

  • Verbetering van de fokwaarden.

  • Het organiseren van studiedagen voor juryleden en keurmeesters.

                                                                                                             

Zij vergadert op eigen initiatief, op vraag van de werkgroep vleesschapen of het bestuur van de vereniging Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.

De commissie heeft geen beslissingsrecht.

Zij formuleert adviezen of voorstellen die zij onderwerpt aan de goedkeuring van de genetische commissie van de Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.

 

B)  Samenstelling Vlaamse rascommissie.

Cattoir Geert (voorzitter)
MariŽn Wim
Mertens Maria

Terug naar Hampshire Down.